Fredsbomber över land och hav

Det skulle bli mindre krig och militära övningar när vi övergav neutraliteten. Trodde nytänkare inom Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Det blev mer i stället. Vi krigar utomlands och Sverige säljer sig som övningsområde för Natos stridskrafter. En notis i Aftonbladet 4 juni 2012.


GJORDE VI OSS AV med neutralitet och territorialförsvar skulle det bli mindre kanonmuller i landet. Det räknade några nytänkare i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen ut för ett antal år sedan.

Strategin betalade sig. Den anrika pacifistiska organisationen kunde strax inkassera frikostiga bidrag från UD och Försvarsdepartementet, bland annat för deltagande i så kallade civil-militära övningar med Natos stridskrafter. Statsbidragen steg från en försumbar del av budgeten till nästan 40 procent.

Hur gick det med kanonmullret?

Norrbotten har blivit ett övningsfält för Natos soldater, i Västerbotten fäller Natos flyg bomber och nu ska främmande krigsfartyg börja skjuta skarpt i Göteborgs skärgård.

Ingela Mårtensson skriver i majnumret av Kritiska EU-fakta om planerna. Tidigare använde Försvarsmakten sin skjutbana i området knappt tre veckor om året. Nu begär man tillstånd för ”minst 115 dagar per år med 1 325 miljoner skott finkalibrig ammunition, 11 500 skott grovkalibrig, 1 745 handgranater, sprängladdningar med mera”. Det blir två ton bly och ett ton koppar för den känsliga havsmiljön att hantera, och i delar av skärgården blir det förbud mot nybyggen för bullrets skull.

Även på andra håll i landet ska fler kanoner och handeldvapen avfyras i internationell samverkan. Antalet skjutövningar över Vättern kommer enligt planerna att fyrdubblas.

Berörd lokalbefolkning får glädja sig åt att mullret numera är fredsfrämjande. Vilket UD och Försvarsdepartementet betygar.

Mikael Nyberg, Aftonbladet 4 juni 2012

TIPSA GÄRNA DINA VÄNNER!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email