Kapitalet.se | innehållsförteckning

FÖRORD. Ideologin är ett ludd i hjärnan som det är svårt att bli kvitt.

DEL 1: DET MONDÄNA OFÖRNUFTET

1. MED FRÖBERG I FRIHETSTIDEN. Den nya frihetstiden: tvång till helgarbete.

2. DEN TREDJE VÅGEN. Mona Sahlin entusiasmeras av två framtidsforskare som dömer ut ”majoritetsstyret”.

3. EN YTTERST LJUS FRAMTID. Tvåhundra chefer, konsulter och personaladministratörer på new age-kurs i Svenska Dagbladets regi.

4. HUNDENS SKRI VÄCKER ARIERN UR DVALAN. Jan Carlzons nya företagsfilosofi, Stig Larssons postmodernism och annat mondänt oförnuft.

5. DEN SOCIALA INGENJÖREN. Karl Popper och folkhemskapitalismens samförstånd.

6. DEN MÄNSKLIGA ETIKENS FÖRVALTARE. EU-projektets rötter i kalla krigets kampanjer mot den hotande massdemokratin.

7. BRÖDERNA ROCKEFELLER OCH DET DEMOKRATISKA ÖVERSKOTTET. Angreppet underifrån mot den välfärdskapitalismen. Borgerligheten letar utvägar.

8. EKOLOGIN SOM FALSKT MEDVETANDE. Stockholmskonferensen 1972: monopolkapital och hippieromantiker finner varandra.

9. DET POSTINDUSTRIELLA PARADISETS PROFET. Daniel Bell söker sig ur Poppers förnuftstro in i religionen. Så ska kapitalismens stadgas.

DEL 2: FRÅN TANKE TILL HANDLING

10. MANNEN PÅ TÅGET. Folkhemsnostalgi från ovan.

11. DEN SVENSKA MODELLENS TVÅ KRISER. Först angreps folkhemmet underifrån och från vänster, sedan uppifrån och från höger. Lorentz Lyttkens byter från (s) till SAF.

12. FRAMTIDENS FRÖN. Pehr G. Gyllenhammar och SAF-konsulten Patrik Engellau förnyar landet.

13. MORÖTTER AV HOPP. Engellau och Gyllenhammar hoppas att den ekologiska ideologin ska underlätta omställningen till massarbetslöshet.

14. SEPARATIONSÅNGEST. European Round Table of Industrialists och Volvochefens dubbelspel i EU-frågan.

15. EN MAN MED ANSVAR. Skandiachefen Björn Wolrath klagar på budgetunderskotten efter att ha försatt landet i kris och depression 1992.

16. DEN NYA TIDENS TANKAR. Svindelkonjunkturen. Socialdemokraterna förnyar sig och räddar borgerligheten in i EU.

DEL 3: DEN MAGRA PRODUKTIONEN

17. AVSKED. Uppsagd från KF i Årsta partihallar.

18. FRÅN KENNINGS TESER TILL CARLZONS KATEDRAL. Taylor, Ford och den förment vetenskapliga företagsledningen. Nu ska chefen vara som en far eller ledarvarg för sina underlydande.

19. DET GODA ARBETET. Tillverkningsindustrin idag: löpande band, planerad underbemanning och management-by-stress.

20. TJÄNSTERNAS INDUSTRIALISERING. Också sjukhus, restauranger och andra serviceinrättningar dras in i den forcerade kapitalistiska industrialiseringen.

21. GLOBALISERINGENS FÖRVRIDNA PERSPEKTIV. Tredje världen hålls nere medan den rika världen speglar sig i teorin om en modern intelligensaristokrati.

22. DET MYTISKA KUNSKAPSSAMHÄLLET. Robert Reichs felsyn, ishockeyns förfall och det livslånga lärandet.

23. DET NYA VARDAGSLIVET. Lönearbetaren blir med de nya, flexibla arbetstiderna slav under just-in-time-kapitalismen.

DEL 4: TREDJEDELSSAMHÄLLET OCH DET EUROPEISKA SVÄRDET.

24. GÖRAN JOHNSSON OCH TREDJEDELSSAMHÄLLET. Metall offrar fackets verkliga möjligheter att göra motstånd för illusionen om ett EU som motvikt mot kapitalet.

25. DET EUROPEISKA SVÄRDET. Samuel P Huntington och civilisationernas krig. Vi lever i ett globalt apartheidsystem och tänker därefter.

26. 1989. Spelet bakom Sovjetväldets sönderfall. Den förnyade antikommunismen.

27. KORSFARARE I DEN SVENSKA VÄNSTERN. Det civila samhällets förfäktare samlar sig till angrepp mot folksuveräniteten.

28. DEN NYE MARX. En kritik av Manuel Castells, en ideolog på modet.

29. DEN TREDJE VÄGEN. På programmet: krigsaktivism och social nedrustning.

30. VALFRIHET. På återbesök i partihallarna.

Kapitalet.se (inbunden) finns att köpa hos adlibris.se. Pocketutgåvan är slutsåld.

TIPSA GÄRNA DINA VÄNNER!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email