Darko Davidovic

Fiffel, båg och svek på IF Metall

IF Metalls förbundsjurist, en av arkitekterna bakom LAS-uppgörelsen, har förskönat sina meriter och ägnat sig åt tvivelaktiga privata affärer. Det avslöjar Dagens Arbete. En högst rutinmässig skandal. Det är just det som är det allvarliga. En artikel i Parabol 2/2024.


”ÅRHUNDRADETS FACKLIGA SVEK”, skrev Kurt Junesjö i Clarté 2018 om LO:s uppgörelse med Svenskt Näringsliv och regeringen om att inskränka strejkrätten. IF Metall hade drivit på.[1]

Ett par år senare var det dags igen. IF Metall och Kommunal splittrade LO och sålde ut anställningstryggheten i överenskommelsen att revidera LAS. ”Konsten att sälja sin själ”, skrev Junesjö.[2]

I en bild från 2020 ser vi parternas företrädare underteckna avtalet. Bakom dem, längst till vänster, står IF Metalls förbundsjurist Darko Davidovic.

Kurt Junesjö är en erfaren arbetsrättsjurist, numera pensionerad. Vad är Darko Davidovic?

Erfarenheter har han av de mest skiftande slag, visar Dagens Arbete i ett färskt reportage.[3] Bland annat fick han ledigt från IF Metall för att med full lön studera. Under två år skulle han fullborda sin juridiska utbildning.

När Darko Davidovic kom tillbaka till jobbet kallade han sig jurist och blev utsedd till förbundsjurist. Men det är oklart om han överhuvudtaget deltog i några studier. Han tog inte en enda högskolepoäng under de två åren. Hans utbildningsmeriter inskränker sig till lite drygt en femtedel av en juristexamen.

Man kan vara duktig på paragraferna ändå, men det finns i förbundsjuristens cv också annat som är anmärkningsvärt. Darko Davidovic har under flera år varit livligt engagerad i markspekulationer och industriprojekt ihop med affärsmän i Eskilstunatrakten. Till följd av en fastighetstvist är han i händerna på Kronofogden. Hans tillgångar är utmätta och stora delar av lönen tas varje månad i beslag.

Darko Davidovic är efter avslöjandena avstängd från arbetet och en extern utredning beställd. I väntan på resultatet avböjer förbundsledningen vidare kommentarer. Allt enligt ABC-boken i krishantering.

En högst rutinmässig skandal. Det allvarliga i avslöjandet är inte det sensationella utan det typiska. Det fiffel och den privata förslagenhet som läggs förbundsjuristen till last främjar många karriärer i det före detta folkhemmet.

Högste chef för de statliga affärsverken och företagen åren kring millennieskiftet var en man vid namn Dag Detter. Den socialdemokratiska regeringen hade utsett honom till att med privatiseringar och konkurrensutsättningar fullborda förnyelsen av landet.

Statens Järnvägar styckades upp i vinstdrivande aktiebolag och 30 procent av Telia såldes på börsen. En miljon svenskar köpte den hårt lanserade folkaktien för 85 kronor styck. Ett år senare var den värd 25 spänn.

Vid det laget var Dag Detters dagar räknade. Dagens Industri granskade de meriter han anfört vid anställningen. Cv:t inkluderade studier i juridik vid Stockholms universitet. I själva verket hade Detter läst kurser i Kursverksamhetens regi. Det stod också att han fullgjort militärtjänst vid reservofficerslinjen vid Kungliga Sjökrigsskolan. I själva verket blev han tvungen att sluta i förtid, klassad som oduglig.[4]

Den socialdemokratiske statssekreteraren Lars Rekke försvarade anställningen:

– När man skriver sitt cv, så är det ju lite förgyllt, eller hur?

Avregleringen av tågtrafiken blev ganska misslyckad, medgav dåvarande näringsministern Björn Rosengren tio år senare, när jag intervjuade honom. Men han blev som många andra  rikligt belönad för sin strävan att sälja ut det allmänna. Den forne TCO-ordföranden slutade hos medie- och telekommagnaten Stenbecks Kinnevik. Dessutom tjänade han personligen 30-40 miljoner kronor på styckningen av SJ. Ett bolag han bildat med konsulterna som drog upp planerna för konkurrensutsättningen fick av SJ uppdraget att halvera sjukfrånvaron hos den personal som farit illa i operationen. Efter två år sålde kumpanerna 70 procent av aktierna till danska storkoncernen Falck.[5]

Listan är lång. Stefan Löfven var ordförande i IF Metall när förbundsjuristen utan examen anställdes. Efter sju år som statsminister anslöt sig Löfven till Rud Pedersen, en lobbyingfirma med rader av före detta politiker och kontor över stora delar av Europa.

Drako Davidovic är en småhandlare i sällskapet. Liksom överbefälhavare Micael Bydén hade han lite för bråttom att göra pengar på sin ställning.[6]

På en annan bild i Dagens Arbete framträder förbundsjuristen utanför en av Teslas verkstäder. En av strejkvakternas gula västar har han trätt över rocken. Blockaden av bilföretaget är inne på sin fjärde månad. Med tanke på förbundsledningens vana att gå storföretagen till mötes kan den plötsliga stridsviljan förvåna.

Men det finns logik i dubbelheten.

Ledningarna för IF Metall och andra LO-förbund fruktar med viss rätt att förlora sina ställningar. Den svenska modellen, det klassamarbete som institutionaliserades genom Saltsjöbadsavtalet och socialdemokratins övertagande av statsledningen, är sedan länge i upplösning. Kapitalägarna har sagt upp kontraktet och i årtionden flyttat fram sina positioner på arbetsplatserna.

De välorganiserade och stridserfarna arbetarkollektiv som på 1930-talet gav LO dess styrka finns inte längre. Färre söker medlemskap och facken är sårbara för politiska attacker. Från Sverigedemokraterna och andra partier i Tidölaget kommer framstötar om att förstatliga a-kassan, vilket skulle påskynda medlemsflykten.

Svaret från IF Metall och andra förbund är att göra sig attraktiva för företagsledarna och politikerna. Med samarbetsvilja hoppas de fackliga ledarna säkra platserna vid förhandlingsbordet.

När det inte hjälper kan samma ledare, som i fallet Tesla, blåsa till strid.

På kort sikt kan den dubbla strategin säkra de fackliga ställningarna. Men viljan att, som det heter, modernisera kollektivavtal och arbetsrätt fjärmar organisationerna från arbetarkollektiven. Samma effekt har de privata affärer de S-märkta ledarna hänger sig åt.

Då blir det svårare att mobilisera medlemmar och tilltänkta medlemmar till kamp när företag ställer facket åt sidan. Drako Davidovic står ensam på bilden utanför bilverkstaden. Det lyser där inne. Arbetet fortgår trots den utlysta strejken.

Om Elon Musk, Teslas ägare, rider ut blockaden skjuter förslumningen av den svenska marknaden för arbetskraft ny fart. Företrädare för Svenskt Näringsliv ser möjligheter att ytterligare försvaga fackens ställningar. De kräver inskränkningar av rätten till sympatiåtgärder. 

Det är en viktig strid. Mot Tesla är IF Metall värt allt stöd. Men utan arbetare i rörelse blir det ingen arbetarrörelse.

Mikael Nyberg, Parabol 2/2024


[1]   https://clarte.se/clarte-pa-naetet/hela-tidskriftsarkivet/106-318/10607-arhundradets-fackliga-svek-106

[2]   https://clarte.se/clarte-pa-naetet/4-2021/118910-Konsten-att-selja-sin-sjel-1189

[3]   https://da.se/2024/01/if-metalls-forbundsjurist-byggde-karriaren-pa-en-logn/

[4]   Dagens Industri 010208.

[5]   Hela historien finns återgiven i min bok Det stora tågrånet, Karneval 2011. https://mikaelnyberg.nu/bocker/det-stora-tagranet/

[6]   https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/MoKjoE/stark-kritik-mot-micael-byden-och-linda-staafs-nya-bolag

TIPSA GÄRNA DINA VÄNNER!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email