Tossigt om grundlagen

Maciej Zaremba har i Dagens Nyheter synpunkter på grundlagens behandling av icke-svenskar. Artikeln är försedd med en förvillande illustration. En notis i Aftonbladet 19 januari 2009.


MACIEJ ZAREMBA kommenterar i Dagens Nyheter 15 januari grundlagsutredningens förslag. Han finner det betänkligt att somliga nu gällande paragrafer om medborgerliga fri- och rättigheter utestänger ”icke-svenskar”. Poängen illustreras med en bild på Abdirisak Aden, en av de exilsomalier som USA godtyckligt terrorstämplade och fick FN, EU och svenska myndigheter att försätta i ekonomisk karantän.

Bildvalet är tossigt. Abdirisak Aden är sedan länge svensk medborgare. Han krävde att den stat han valt att leva i skulle försvara honom mot stormaktens övergrepp. ”Är Sverige inte ett självständigt land?” frågade han första gången jag träffade honom.

Kruxet är inte grundlagens skrivningar om fri- och rättigheter utan ledande svenska politikers beredvillighet att skjuta rättsstatliga fundament åt sidan i det påbjudna kriget terrorismen. Med Lissabonfördraget och det tätnande samarbetet mot det som kallas islamisk extremism kan det bli ännu värre. Fullvärdiga medborgare med fel religion och härkomst ser sig förvisade till ett undantagsland.

Något värn mot den utvecklingen är inte utredningens förslag.

Mikael Nyberg, Aftonbladet 18 januari 2009

 

TIPSA GÄRNA DINA VÄNNER!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email