Fortsatta massakrer under Obama

En serie massakrer i Afghanistan skylls på ett specialförband bildat av Donald Rumsfeld. En rest av en skjutglad Bushadministration? Inte riktigt. En notis i Aftonbladet 25 maj 2009.


I BÖRJAN AV MAJ utplånade USA i ett flyganfall byn Gerani i Farahprovinsen i Afghanistan. Minst 123 döda civila grävdes fram ur stenhögarna. Hillary Clinton beklagar.

Ett specialförband inom marinkåren låg bakom detta anfall liksom flera tidigare massakrer på civila, avslöjar Independent. Enheten kallar sig Taskforce Violence och kom till på order av förre försvarsministern Donald Rumsfeld.

En rest av skjutglad krigshysteri, något president Obama nu städar undan?

Inte riktigt.

Den främste tillskyndaren av den nya styrkan var dåvarande chefen för marinkåren, general James Jones. Han är numera presidentens rådgivare i nationella säkerhetsfrågor.

Så kallad okonventionell krigföring är rättesnöret för dagen för de utländska trupperna i Afghanistan. Obama har därför utsett generallöjtnat Stanley McChystal till sin militära befälhavare i landet. McChrystal basade tidigare över specialförbandens operationer i Irak, Afghanistan och Pakistan. Enheterna är sedan länge kända för sina brutalitet.

Befälet över USA:s krigsmakt i Afghanistan och den Natoledda Isaf-styrkan är numera ett och samma. Det betyder att McChrystal, som när det begav sig var en av Rumsfelds favoriter, kommer att ge order också till de svenska soldaterna på plats. Fredsfrämjarna, som de kallas.

Mikael Nyberg, Aftonbladet 25 maj 2009

 

TIPSA GÄRNA DINA VÄNNER!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email