Livsfarliga persontåg – en affärshemlighet

Veolia och andra tågoperatörer låter lok och vagnar med körförbud sättas i trafik. Det utsätter resenärerna för livsfara. Men anställda vid Euromaints verkstad i Malmö vågar inte larma av rädsla för att förlora jobbet, Offentlighetsprincipen försvann med konkurrensutsättningen av järnvägen. En notis i Aftonbladet 20 juni 2012.


VEOLIAS TÅG FRÅN Malmö till Stockholm var tre timmar försenat redan vid avfärden efter lunch den 2 januari 2011. I skogen utanför Osby gick ett av hjulen på loket sönder, förstörde drygt en kilometer räls och krossade delar av underredet på flera vagnar. Lokföraren nödbromsade. Ett par hundra resenärer fick pulsa ut i snön för vidare färd med buss.

De hade tur. Tåget kunde ha farit ut i skogen i 160 kilometer i timmen.

Nu rapporterar Skånska Dagbladet att Veolia tog loket i drift trots att det hade körförbud. Det stod inne för reparation på Euromaints verkstad i Malmö. Hjul var skadade. En hel hjulaxel skulle bytas ut.

Tidningen källa är en av de anställda vid verkstaden. Han kan inte framträda med namn utan att riskera jobbet.

Veolia förnekar uppgifterna.

Vem ska man lita på?

Enligt flera källor är detta inte är någon enstaka händelse. SJ respekterar körförbuden, men Veolia och andra bolag struntar ofta i dem. Operatörerna har fullbokade tåg och inga lok och vagnar i reserv. Då får tågen gå trots röd flagg.

De som har förstahandsinformationer kan inte framträda offentligt. De vågar inte ens vända sig till Transportstyrelsen med sina vetskaper.

Efterforskningar pågår på Euromaint. Företagets kunder kräver att källan till Skånska Dagbladets uppgifter spåras upp.

På den nya, konkurrensutsatta järnvägen gäller inte offentlighetsprincipen. Upplysningar av livsviktig betydelse faller under affärssekretessen. För utövandet av vår valfrihet får vi hålla oss till reklamen. Där står inget om lok och vagnar med körförbud.

Mikael Nyberg, Aftonbladet 20 juni 2012


I ett svar i Aftonbladet 25 juni hävdar Anne-Catherine Worth, kommunikationschef på Euromaint, att uppgifterna om fusket med säkerheten är felaktiga och att företaget inte efterforskat källan: ”Självklart har ingen fått i uppdrag att göra efterforskningar kring uppgiftslämnaren. Vi fokuserar i stället på att leverera säkra tåg.” Jag replikerade i Aftonbladet 25 juni 2012.

REPLIK TILL EUROMAINTS KOMMUNIKATIONSDIREKTÖR

Så här ligger det till: Vid Euromaints verkstäder listas fel på lok och vagnar. Allvarliga fel ger en röd markering. Förr betydde det körförbud. Dagens vinstjagande tågoperatörer avgör själva i skydd av affärssekretessen vad de ska göra med varningarna. Några motsvarigheter till bilprovningen och poliskontrollerna på vägarna finns inte. Det förekommer att fordon med dokumenterade skador på hjul och bromsar sätts i trafik.

Vad gäller loket i Osby står, som jag påpekat, uppgift mot uppgift. Det är möjligt att Skånska Dagbladets källa vid verkstaden i Malmö misstagit sig. Men svårt att avgöra så länge de reparatörer som har förstahandsinformationer inte kan säga ett pip offentligt utan att riskera jobbet.

Anne-Catherine Worths professionella försäkringar går inte att lita på. En källa inom koncernen berättar att chefer genast började rota efter uppgiftslämnaren i Malmö. Euromaints anställda har också skriftligen påmints om att de inte får tala med journalister. Budskapet går inte att missförstå.

Mikael Nyberg, Aftonbladet 25 juni 2012

 

TIPSA GÄRNA DINA VÄNNER!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email