Med de bruna ut ur folkhemmet

Hans namn är Patrik Engellau. Han är ingen utkantsrasist. Han är medaljerad av Hans Majestät. På 1980-talet drog han igång kampanjer för att sänka skatterna för de välbeställda och privatisera skolor och vårdinrättningar. Nu hetsar han på sin blogg mot muslimerna. I Sverigedemokraterna ser han ett instrument för att fullborda avvecklingen av välfärdsstaten. En artikel i Aftonbladet 14 augusti 2017. (Bild: Den Nya Välfärden.)


I USA TROR FOLK att var sjätte invånare är muslim. Den korrekta siffran är en på hundra. Bilden är nästan lika skev i Sverige. Knappt 5 procent var muslimer 2016, men tillfrågade svenskar uppskattar andelen till i genomsnitt 17 procent och tror att den om bara några år kommer att ha växt till över en fjärdedel.[1]

Vanföreställningen har många källor. En av dem är bloggen Det Goda Samhället. Där larmar redaktör Patrik Engellau om ett långvarigt ”asymmetriskt krig mellan islam och Väst”. Islam bekrigar oss ”med dovt hat, mord … och därtill folkförflyttningar som hotar att underminera det västerländska samhället.”[2]

Hans betraktelser får resonans i talrika läsarkommentarer:

”Bakom varje muslimterrorist står en miljard muslimer, i högre eller lägre grad.”

”Massinvandringen beror av att den kvinnliga amygdalan reagerar på muslimer som på hjälplösa spädbarn. Känslan före tanken som Patrik ofta skriver.”

”Kanske är segregering enda möjliga lösningen för oss etniska svenskar att överleva på sikt.”

”Den sekulära och kristna delen av den svenska befolkningen har kanske 10-20 år på sig att lära sig försvara sig själva, då statsmaktens lojalitet kommer att vara högst osäker … Listan på de som borde betraktas som landsförrädare är lång.”

”Det enda som hjälper är våld, det är det enda språk som förstås …”[3]

Det påminner om Avpixlat och Nya Tider.

Främlingsfientligheten brukar tolkas som en spontan folklig reaktion mot storstadselit och globalisering. Opinionsmätningar som visar starkt stöd för Sverigedemokraterna på landsbygden och bland manliga LO-medlemmar tycks bekräfta bilden.

Men Patrik Engellau är varken utkantsrasist eller landsortspopulist. Han bor i villa vid vattnet intill Valdemarsudde på Djurgården och har kontor på Östermalm. 2011 mottog han H.M. Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band för ”betydelsefulla insatser inom svenskt samhällsliv”.[4]

Till dessa insatser hör ett envetet arbete för att lösgöra borgerligheten ur 1900-talets klasskompromisser. Patrik Engellau företräder den borgerliga revanschen, revolten uppifrån mot arbetarklassens politiska, fackliga och sociala rättigheter. Han tillhör den falang som i denna kamp vill dra nytta av Sverigedemokraterna.

I samarbete med Svenska Arbetsgivareföreningen, det amerikanska Aspeninstitutet och Volvochefen Pehr G Gyllenhammar arbetade han på 1980-talet för att samla borgerligheten till något mer än ett eller annat regeringsskifte. Han längtade efter det förlösande ledarskapet, ett systemskifte där ”driftiga, insiktsfulla och, för all del, härsklystna individer ur överheten känner nya stämningar hos medborgarna och förmår artikulera dem i en ny epoks affärsidé”.[5]

Palmemordet markerade slutet på ”politikerenväldet”, förklarade han i en propagandavideo. Nu skulle landet inträda i ”den nya frihetstiden”.[6]

Engellau var den förste att kampanja för privata företags rätt att profitera på det allmänna inom skolan och vården. Hans nätverk Den Nya Välfärden krävde också utförsäljningar av statliga företag, nya regler för offentliga upphandlingar och omfattande skattesänkningar för de välbeställda. ”I det framtida samhället kommer människorna att ta mer ansvar för sig själva”, förklarade han. ”Att ropa på hjälp och bidrag är ett hjälplöshetens skri. Och det kommer det framtida samhället inte att lyssna till.”[7]

Den informella sektorn, gråzonen utanför den reguljära arbetsmarknaden, skulle ta över många av den offentliga sektorns uppgifter. Där skulle också de arbetslösa, när deras anspråk skruvats ner, beredas sysselsättning. Han hoppades på hjälp från de gröna. Med den ekologiska ideologin kunde ”folk som tvingas ut ur den formella sektorn förväntas bjuda mindre motstånd mot anpassningen till en ny livsstil i den informella sektorn”.[8]

Det fanns fler färger än den gröna att klä förslagen i. Till styrelsen för Den Nya Välfärden rekryterades Ian Wachtmeister som senare tillsammans med Bert Karlsson bildade Ny Demokrati, ett första försök att med flyktingfientlig retorik mobilisera folkligt stöd för nedrustningen av välfärdsstaten. Partiets program var i långa stycken avskrifter av rapporter från Engellaus kampanjorgan.

Borgerliga och socialdemokratiska regeringar har sedan dess genomfört en rad av förslagen. Likväl är Patrik Engellau bekymrad. Systemskiftet har kört fast i folklig motvilja mot växande inkomstklyftor, förslumning av arbetslivet, sönderfallande infrastruktur och vinstjäkt inom vård och skola.

Men Jimmie Åkesson och hans kostymklädda järnrörsgossar öppnar nya utsikter.

Alliansens vägran att med Sverigedemokraternas hjälp behålla regeringsmakten efter valet 2014 väckte stark kritik på sina håll. Ulf Adelsohn fann det orimligt att SD:s röster ”värderas till noll och V:s till 100 procent” vid regeringsbildningen.[9] Företagsledarna Antonia Ax:son Johnson, Rune Andersson, Olof Stenhammar och Dan Olofsson skrev om ”ett brutalt uppvaknande”. Stefan Löfven hade valt att ”bokstavligen stampa på äganderätten” och ”låtit ett litet ytterkantsparti diktera regeringens agenda vad gäller exempelvis vinster i välfärden”.[10]

Företrädare för Svenskt Näringsliv, Kreab och andra intresseorgan inledde i hemlighet ett samarbete med SD-ledningen. Partiet svängde strax i frågan om privata vinster på skola och välfärdstjänster och presenterade flera av lobbyisternas propåer som sina egna.[11]

På Patrik Engellaus blogg larmade greve Ian Wachtmeister i versaler om att ”DEN BEVÄPNADE OCH STRIDSBEREDDA FIENDEN FINNS MITT IBLAND OSS”. Således ”MÅSTE ALLA PARTIER SLUTA MOBBA SD OCH ERKÄNNA SVERIGEDEMOKRATERNA SOM ETT FULLVÄRDIGT PARTI I SVERIGES PARLAMENT”.[12]

Wachtmeister är sedan länge rådgivare till Jimmie Åkesson. 2010 fick han frågan vilka råd han gett SD-ledaren. ”Jag har till exempel sagt om deras tidigare krav på invandringsstopp: Säg i stället att man ska ha arbetskraftsinvandring som man hade fram till 1980! Jag vet inte hur mycket de lyssnade på mig, men de ändrade sig ju i alla fall…”[13] Raskämparna anpassade sig in i profitjaktens apartheid light: arbetskraften är välkommen, men människor med anspråk på medborgarskap och sociala och fackliga rättigheter vill vi inte veta av.

Den Nya Välfärden startade efter valet en kampanj för att förmå den borgerliga alliansen att tillsammans med Sverigedemokraterna fälla regeringen. ”Vi stöds av uppemot 20 000 svenska företagare, mest småföretagare”, hette det i helsidesannons i Dagens Nyheter i januari 2015. ”Sveriges företagare är mer bekymrade än någonsin över situationen i landet … Nu handlar det om nationens, som vi känt den, överlevnad. Migrantsituationen sätter saken på sin spets…” Annonsen var undertecknad av ett par hundra namngivna företag.[14]

Ett år senare publicerade Den Nya Välfärden en ny annons: ”Vi talar med ungefär 6 000 småföretagare i månaden, så vi vet vad de tycker. De tycker på det hela taget likadant allihop …” Alliansen måste ”bita huvudet av skammen och tåla Sverigedemokraternas stöd”. Invandringen var ”Sveriges mest akuta problem”, och landet drev ”vind för våg utan roder och utan trovärdig kapten”. Undertecknare: drygt 150 företag från hela landet.[15]

Tidningen Folkbladet ringde fyra av företagen från Västerbotten. Inget av dem hade sagt ja till annonseringen. ETC och nyhetssajten 8 till 5 i Skåne kontaktade ytterligare ett antal företag. Samma besked.[16]

Men Den Nya Välfärden kan jämte andra påtryckare tillskriva sig resultat. Moderaterna har skiftat hållning till Sverigedemokraterna, och alliansen har gett sig in i ett spel som kan sluta med regeringen Löfvens fall.

För Patrik Engellau är det bara början. Dag efter dag publicerar han betraktelser över samhällets förfall. Välfärdsstaten sägs hämma ”allt som är starkt, utvecklingsbart och levnadskraftigt hos människor”. Bakom flyktinginvandringen ligger ”det välfärdsindustriella komplexet, det miljonhövdade organisationssystem som har till uppgift att försörja sig på att omhänderta svaga människor…” Till sin hjälp har denna hydra den politiska korrektheten manifesterad i ”pk-ismen” och ”pk-media”.[17] Sverige behöver ”en väckelse”, ett verkligt maktskifte, inte ett val mellan partier som alla är ”eniga om att den rådande ordningen – välfärdsstaten – och den rådande ideologin – PK-ismen – ska gälla även framgent”.

Inte ens Sverigedemokraterna är att lita på, förklarar han. Men de har förtjänster. Tydligare än andra har de ”framfört uppfattningen att välfärdsstaten mer eller mindre ska reserveras för etniska svenskar”.[18]

I det goda samhället förstår tjänstefolket att inta sin plats.

Först migranterna. Sedan de blåögda.

Mikael Nyberg 14 augusti 2017

Noter

[1]  Ipsos Mori, The Guardian 161213, https://www.theguardian.com/society/ng-interactive/2016/dec/14/the-perception-gap-how-well-do-you-know-your-country-take-our-quiz

[2]  https://detgodasamhallet.com/2017/04/17/dor-terrorismen-som-en-stormvind-i-oknen-bort/

[3]  Citaten är hämtade ur olika kommentarer till inlägg av Patrik Engellau på sajten Det goda samhället 170417-170509.

[4]  Anders Johnson: Vi tror på den vanliga människan. Den nya välfärdens historia, Den Nya Välfärden 2014, s. 10, www.dnv.se/wp-content/uploads/2014/09/Vi-tror-på-den-vanliga-människan.pdf

[5]  Patrik Engellau: På spaning efter Moder Sveas själ, Timbro 1987, s. 23, 167, 194f.

[6]  Video producerad av AB Samhällsrådet, Engellaus firma, för distribution på skolorna. Mer om Engellaus kampanjer finns att läsa i min bok Kapitalet.se, Ordfront 2001.

[7]  Intervju i Aktuellt i politiken 870507.

[8]  Patrik Engellau & Claes Sjöberg: The Informal Sector and the MeMo Movement, s. 14ff., 33f.

[9]  Dagens Nyheter 140917, http://www.dn.se/arkiv/debatt/stort-misstag-av-reinfeldt-att-stalla-sverige-utan-alternativ/

[10] Dagens Nyheter 141129, http://www.dn.se/debatt/lat-inte-fientligheten-mot-naringslivet-styra-politiken/

[11] Dagens Industri 150913, http://www.di.se/di/artiklar/2015/9/14/foretagen-och-sd-ses-i-smyg/?share=781194C4FD05CA4FDAC24B5E6E9A9C61, 150915, http://www.di.se/di/artiklar/2015/9/15/kreab-bakom-sds-hogersvang/?offer_type=email

[12] https://detgodasamhallet.com/2016/09/15/kommunister-nazister-och-islamister-i-sverige/, https://detgodasamhallet.com/2016/12/01/lojligt-eller-trumpet/,

[13] Dagens Nyheter 100921, http://www.dn.se/nyheter/politik/wachtmeister-jag-ar-radgivare-at-sd/

[14] Dagens Nyheter 160113, http://www.folkbladet.nu/1763279/dnv-gjorde-samma-sak-for-ett-ar-sedan

[15] Dagens Nyheter 170109, http://www.folkbladet.nu/1762866/lansforetag-pastods-vilja-falla-regeringen

[16] Folkbladet 170110, http://www.folkbladet.nu/1762866/lansforetag-pastods-vilja-falla-regeringen, www.folkbladet.nu/1763279/dnv-gjorde-samma-sak-for-ett-ar-sedan, ETC 170110, http://www.etc.se/nyheter/foretag-ville-inte-vara-med-i-hogerextrem-reklam, ETC 170124, http://www.etc.se/inrikes/sa-lurar-sd-vanliga-tankesmedjan-foretagare, https://www.8till5.se/2017-01-12/skanska-foretag-pastas-felaktigt-vilja-falla-regeringen-med-sds-stod

[17] https://patrikengellau.com/2015/03/29/ar-det-media-som-styr-sverige/, https://detgodasamhallet.com/2017/05/11/vackelse/

[18] https://detgodasamhallet.com/2017/05/11/vackelse/

TIPSA GÄRNA DINA VÄNNER!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email