Av kött och blod

Debutanten Henrik Johansson har – så när som på en golem, ett övernaturligt monster – skrivit en lärorik och rolig roman om kollektivets möjligheter i en restaurangbransch riktad efter Toyotas lean production och andra managementkoncept på modet. Mot kockens kärlek till yrket står företagskedjans krav på högre avkastning. En recension i Clarté 3/2013.


Henrik Johansson

FRISTADSTORGET I ESKILSTUNA ska uppdateras. Då passar det inte med en skulptur som gestaltar kroppsarbetet. Allan Ebelings staty Smederna ska bort, har kommunen bestämt.

En växande opinion vänder sig mot beslutet, och kanske går det som med arbetarmålningarna på Folkets Hus i Stockholm som skulle städas undan. S-märkta affärsplaner får revideras.

Försöken att utmönstra arbetaren ur offentligheten är en gammal strävan. På femtiotalet skulle vi alla vara medelklass i ett samhälle där sociala ingenjörer eliminerat slitningarna mellan proletariat och kapital. Ett årtionde senare dök arbetaren upp igen. De strejkande vid malmfälten gjorde arbetarklassen synlig för sig själv som klass.

Idag, när avståndet mellan klasserna är det största sedan 1930-talet, kallar sig högern ”det nya arbetarpartiet” och socialdemokratin ”framtidspartiet” i ett triangulerande som utesluter varje tanke på arbetarkollektivet som politisk kraft. Vi tycks befinna oss i ett postindustriellt kunskapssamhälle där arbetaren blivit medarbetare och fabriksförtrycket för länge sedan upphört.

Men inte heller detta samförstånd kommer att bestå. Tvärtom, det är tydligt hur drömmen om medelklassframtiden löfte för löfte löses upp i den pågående samhällsutvecklingen.

En av de litterära föraningarna är debutanten Henrik Johanssons roman Av kött och blod.

Jag har sällan sett en så illa korrekturläst text, och jag har svårt för den ”nyskapande blandning av arbetarroman och deckare” som utlovas. När konflikten i romanen når sin dramaturgiska höjdpunkt låter författaren ett övernaturligt monster, en golem, ta över. Det som var kött och blod förfars i fabulerande.

Men annars är det en riktigt bra bok, en levande gestaltning av klassmotsättningen på en restaurang i Malmö. Mot arbetskamraterna i köket och serveringen står direktören, platschefen och köksmästaren – och bortom dem en kapitalistisk logik utan misskund med dem som inte vet att försvara sig.

Henrik Johansson kan sitt ämne utan och innan. Han har stått i restaurangköken och han har studerat de produktionskoncept och ledarskapsfilosofier som från konsultbyråerna och Toyotas fabriker letar sig in i branschen. Han ser kockens kärlek till yrket, kunskaperna om råvarorna, tillagningen och smakernas brytning, möta restaurangkedjans krav på högre avkastning. Det blir en berättelse om hur kollektivet av anställda värjer sig mot planerad underbemanning, lösliga anställningar och godtyckliga schemaändringar. Det är ofta mycket roligt. Vad kan inte en ostskiva nedstoppad i den nya stämpelklockan åstadkomma!

Just innan fantasiskapelsen stövlar in i köket är diktaturen i det moderna arbetslivet blottlagd i hela sin vidd. Vad gör vi av den utan hjälp av en golem? Det är frågan.

Av kött och blod
Henrik Johansson
Federativs förlag 2013

Mikael Nyberg, Clarté 3/2013

TIPSA GÄRNA DINA VÄNNER!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email